نمایش 1–16 از 74 نتیجه

نمایش 9 24 36

CRP Calibrator 1 پیشتاز

600,000 

CRP Control 1 پیشتاز

600,000 

CRP Control 2 پیشتاز

600,000 

Elisa Check پیشتاز

3,100,000 

Hb A1c Control Level H پیشتاز

1,400,000 

Hb A1c Control Level L پیشتاز

1,400,000 

Hb A1c turbidimetric Control پیشتاز

2,300,000 

HbA1c Calibrator پیشتاز

3,450,000 

HbA1c Turbidimetric Calibrator پیشتاز

1,700,000 

Lipid Calibrator پیشتاز

1,450,000 

Lipid Control 1 پیشتاز

750,000 

Lipid Control 2 پیشتاز

900,000 

Multi calibrator XL پیشتاز

1,000,000 

Normal Serum پیشتاز

1,000,000 

Pathogen Serum پیشتاز

1,000,000 

کیت الایزا Calprotectin 96t پیشتاز

32,200,000