نمایش 1–16 از 32 نتیجه

نمایش 9 24 36

sysmex KX21

sysmex XP300

sysmex XS500I

sysmex XS800I

ایزوتون 10 لیتری روزآزمون

ایزوتون 10 لیتری سیسمکس روزآزمون

ایزوتون سیسمکس 4 لیتری MAN

خون کنترل High روزآزمون

خون کنترل Normal روزآزمون

رنگ آماده مصرف رایت بهارافشان

رنگ آماده مصرف رتیکولوسیت بهارافشان

رنگ آماده مصرف گیمسا بهارافشان

رنگ رایت گیمسا بهارافشان

سل کلین 1 لیتری MAN

کلین 4 لیتری MAN

کیت هموگلوبین (درابکین) همراه با استاندارد