نمایش 1–16 از 761 نتیجه

نمایش 9 24 36

ACE Control Level 1 بایرکس

2,080,000 

ACE Control Level 2 بایرکس

2,080,000 

ADA Control L1 زیست شیمی

1,890,000 

ADA Control L2 زیست شیمی

1,890,000 

ADA Calibrator بایرکس

2,450,000 

ADA Calibrator زیست شیمی

2,490,000 

ADA Control Level 1 بایرکس

1,850,000 

ADA Control Level 2 بایرکس

1,850,000 

Aldolase Calibrator بایرکس

630,000 

Aldolase Control Level 1 بایرکس

550,000 

Aldolase Control Level 2 بایرکس

550,000 

Ammonia Calibrator بایرکس

890,000 

Ammonia Control Level 1 بایرکس

690,000 

Ammonia Control Level 2 بایرکس

690,000 

Anti A سیناژن

547,500 

Anti AB سیناژن

675,000