نمایش 1–16 از 34 نتیجه

نمایش 9 24 36

لوله 100*12 1000 عددی

لوله 100*16 1000 عددی

لوله بدون وکیوم Xinel 2.7ml PT-PTT

لوله بدون وکیوم Xinel 2ml PT-PTT

لوله بدون وکیوم درب فشاری Xinel EDTA K2 1ml

لوله بدون وکیوم درب فشاری Xinel EDTA K2 2.5ml

لوله بدون وکیوم درب فشاری Xinel EDTA K3 1ml

لوله بدون وکیوم درب فشاری Xinel EDTA K3 2.5ml

لوله سدیمان دستگاهی Xinel 1.28ml ESR

لوله سدیمان دستی Xinel 2.4ml ESR

لوله گاما 75*12 شفاف 1000 عددی

لوله لخته بدون وکیوم بدون ژل Xinel 4ml

لوله لخته بدون وکیوم بدون ژل Xinel 7ml

لوله لخته بدون وکیوم بدون ژل Xinel 9ml

لوله لخته بدون وکیوم ژلدار Xinel 4ml

لوله لخته بدون وکیوم ژلدار Xinel 5ml