در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

لایز 1 لیتری MAN WBC

410,000 

لایز هموگلوبین 1 لیتری MAN

410,000 

لایز KX21 نیم لیتری MAN

430,000 

محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون

650,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

1,190,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

1,190,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس kx21) روزآزمون

1,170,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه میندری) روزآزمون

2,200,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

650,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

650,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k800) روزآزمون

650,000