نمایش 1–16 از 107 نتیجه

نمایش 9 24 36

آنتی سرم E.Coli بهارافشان

آنتی سرم سالمونلا بهارافشان

آنتی سرم شیگلا بهارافشان

استاندارد 0.5 مک فارلند بهارافشان

بوریک اسید بهار افشان

پتری دیش استریل 10 سانتیمتری تک خانه بایوتست

پتری دیش استریل 10 سانتیمتری سه خانه بایوتست

پتری دیش استریل 6 سانتیمتری تک خانه بایوتست

پتری دیش استریل 8 سانتیمتری تک خانه بایوتست

پتری دیش استریل 8 سانتیمتری دو خانه بایوتست

پتری دیش استریل 8 سانتیمتری سه خانه بایوتست

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

خط کش آنتی بیوگرام بهارافشان

خون گوسفندی دفیبرینه بهارافشان

دیسک ONPG پادتن طب

دیسک آزیترامایسین AZM پادتن طب