محصولات هماتولوژی

  محلول رایت گیمسا 1 لیتری ارج

  1,750,000 

  کیت هموگلوبین (درابکین) همراه با استاندارد

  3,200,000 

  لایز هموگلوبین 1 لیتری MAN

  258,100 

  رنگ آماده مصرف گیمسا بهارافشان

  6,500,000 

  رنگ آماده مصرف رتیکولوسیت بهارافشان

  3,500,000 

  رنگ آماده مصرف رایت بهارافشان

  6,500,000 

  لایز 1 لیتری MAN WBC

  258,100 

  محلول رایت 1 لیتری ارج

  1,350,000 

  ایزوتون سیسمکس 4 لیتری MAN

  349,200 

  کلین 4 لیتری MAN

  167,000 

  محلول رنگ آمیزی گیمسا 250ml پادتن طب

  900,000 

  رنگ رایت گیمسا بهارافشان

  6,500,000