نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسپری فیکس لام سیتولوژی (پاتوفیکس) پادتن طب

310,000 

پارافین روزآزمون

2,000,000 

رنگ EA-50 بهار افشان

7,000,000 

رنگ Eosin بهار افشان

7,000,000 

رنگ OG-6 بهار افشان

7,000,000 

رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

8,000,000 

روغن ایمرسیون بهار افشان

1,200,000 

روغن ایمرسیون روزآزمون

1,200,000 

محلول EOSIN پادتن طب

1,700,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

6,000,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

6,000,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 500ml EA-50 پادتن طب

3,100,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

3,100,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

9,800,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

2,700,000