در حال نمایش 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسپری فیکس لام سیتولوژی (پاتوفیکس) پادتن طب

600,000 

پارافین روزآزمون

رنگ EA-50 بهار افشان

12,000,000 

رنگ Eosin بهار افشان

12,000,000 

رنگ OG-6 بهار افشان

12,000,000 

رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

12,000,000 

روغن ایمرسیون بهار افشان

1,700,000 

روغن ایمرسیون روزآزمون

محلول EOSIN پادتن طب

3,528,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

11,180,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

11,180,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 500ml EA-50 پادتن طب

5,798,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

5,798,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

18,200,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

5,070,000 

میکروتوم