نمایش 1–16 از 127 نتیجه

نمایش 9 24 36

ACE Control Level 1 بایرکس

2,080,000 

ACE Control Level 2 بایرکس

2,080,000 

ADA Calibrator بایرکس

2,450,000 

ADA Control Level 1 بایرکس

1,850,000 

ADA Control Level 2 بایرکس

1,850,000 

Aldolase Calibrator بایرکس

630,000 

Aldolase Control Level 1 بایرکس

550,000 

Aldolase Control Level 2 بایرکس

550,000 

Ammonia Calibrator بایرکس

890,000 

Ammonia Control Level 1 بایرکس

690,000 

Ammonia Control Level 2 بایرکس

690,000 

ASO Calibrator بایرکس

950,000 

ASO Control Level 1 بایرکس

750,000 

ASO Control Level 2 بایرکس

750,000 

ASO LATEX بایرکس

1,200,000 

Bilirubin Calibrator بایرکس

300,000