نمایش 1–16 از 65 نتیجه

نمایش 9 24 36

ADA Control L1 زیست شیمی

1,950,000 

ADA Control L2 زیست شیمی

1,950,000 

ADA Calibrator زیست شیمی

2,690,000 

ASO LATEX زیست شیمی

1,280,000 

CAL Serum زیست شیمی

1,350,000 

CK Calibrator زیست شیمی

1,560,000 

CK Control L1 زیست شیمی

980,000 

CK Control L2 زیست شیمی

980,000 

Control N زیست شیمی

1,850,000 

Control P زیست شیمی

1,850,000 

CRP Calibrator زیست شیمی

1,250,000 

CRP Control زیست شیمی

980,000 

CRP LATEX زیست شیمی

1,020,000 

D-dimer LATEX زیست شیمی

5,900,000 

Ferritin Calibrator زیست شیمی

1,350,000 

Ferritin Control زیست شیمی

870,000