نمایش 1–16 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

آنتی سرم سالمونلا بهارافشان

45,000,000 

آنتی سرم شیگلا بهارافشان

45,000,000 

استاندارد 0.5 مک فارلند بهارافشان

4,900,000 

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

5,900,000 

خط کش آنتی بیوگرام بهارافشان

7,900,000 

خون گوسفندی دفیبرینه بهارافشان

2,750,000 

رنگ متیلن بلو بافری بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری E.aeroginosa ATCC 13048 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری E.coli ATCC 25922 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری En.faecalis ATCC 29212 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری H. influenzae ATCC 9006 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری P. aeruginosa ATCC 27853 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری Proteus Mirabillis ATCC 43071 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری S. pneumoniae ATCC 6305 بهارافشان

4,900,000 

سوش باکتری S.aureus ATCC 25923 بهارافشان

4,900,000