نمایش 1–16 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

آنتی سرم سالمونلا بهارافشان

آنتی سرم شیگلا بهارافشان

استاندارد 0.5 مک فارلند بهارافشان

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

خط کش آنتی بیوگرام بهارافشان

خون گوسفندی دفیبرینه بهارافشان

رنگ متیلن بلو بافری بهارافشان

سوش باکتری E.aeroginosa ATCC 13048 بهارافشان

سوش باکتری E.coli ATCC 25922 بهارافشان

سوش باکتری En.faecalis ATCC 29212 بهارافشان

سوش باکتری H. influenzae ATCC 9006 بهارافشان

سوش باکتری Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 بهارافشان

سوش باکتری P. aeruginosa ATCC 27853 بهارافشان

سوش باکتری Proteus Mirabillis ATCC 43071 بهارافشان

سوش باکتری S. pneumoniae ATCC 6305 بهارافشان

سوش باکتری S.aureus ATCC 25923 بهارافشان