در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون

650,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

1,190,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

1,190,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس kx21) روزآزمون

1,170,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه میندری) روزآزمون

2,200,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

650,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

650,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k800) روزآزمون

650,000