نمایش 1–16 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

ایزوتون 10 لیتری روزآزمون

1,200,000 

ایزوتون 10 لیتری سیسمکس روزآزمون

1,200,000 

پارافین روزآزمون

2,000,000 

چسب سیتولوژی روزآزمون

1,250,000 

خون کنترل High روزآزمون

1,700,000 

خون کنترل Normal روزآزمون

1,400,000 

روغن ایمرسیون روزآزمون

1,200,000 

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون روزآزمون

1,700,000 

کیت رنگ آمیزی گرم روزآزمون

1,700,000 

کیسه اتوکلاو 100*60 روزآزمون

1,400,000 

کیسه اتوکلاو 60*40 روزآزمون

1,200,000 

لوپ استاندارد روزآزمون

540,000 

محلول گیمسا روزآزمون

2,000,000 

محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون

350,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

720,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

720,000