نمایش 1–16 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

ایزوتون 10 لیتری روزآزمون

ایزوتون 10 لیتری سیسمکس روزآزمون

پارافین روزآزمون

چسب سیتولوژی روزآزمون

خون کنترل High روزآزمون

خون کنترل Normal روزآزمون

روغن ایمرسیون روزآزمون

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون روزآزمون

کیت رنگ آمیزی گرم روزآزمون

کیسه اتوکلاو 100*60 روزآزمون

کیسه اتوکلاو 60*40 روزآزمون

لوپ استاندارد روزآزمون

محلول گیمسا روزآزمون

محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون