نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

رنگ EA-50 بهار افشان

4,500,000 

رنگ Eosin بهار افشان

4,500,000 

رنگ OG-6 بهار افشان

4,500,000 

رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

4,500,000 

روغن ایمرسیون بهار افشان

1,000,000 

محلول EOSIN پادتن طب

1,100,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

3,900,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

3,900,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 500ml EA-50 پادتن طب

2,000,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

2,000,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

3,300,000 

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

1,700,000