نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

رنگ EA-50 بهار افشان

رنگ Eosin بهار افشان

رنگ OG-6 بهار افشان

رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

روغن ایمرسیون بهار افشان

روغن ایمرسیون روزآزمون

محلول EOSIN پادتن طب

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 500ml EA-50 پادتن طب

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب