نمایش 1–16 از 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

استاندارد 0.5 مک فارلند بهارافشان

بوریک اسید بهار افشان

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

خط کش آنتی بیوگرام بهارافشان

رنگ متیلن بلو بافری بهارافشان

سولفوسالیسیلیک اسید بهار افشان

کنترل کالیبراسیون لوپ میکروبشناسی (اوانزبلو) بهارافشان

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون روزآزمون

کیت رنگ آمیزی گرم بهارافشان

کیت رنگ آمیزی گرم روزآزمون

محلول لوگل بهارافشان

محلول لوگل روزآزمون

محلول متیلن بلو روزآزمون

معرف KOH بهارافشان

معرف MR-VP بهارافشان

معرف ارلیخ بهار افشان