نمایش 1–16 از 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

استاندارد 0.5 مک فارلند بهارافشان

4,900,000 

بوریک اسید بهار افشان

6,500,000 

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

5,900,000 

خط کش آنتی بیوگرام بهارافشان

7,900,000 

رنگ متیلن بلو بافری بهارافشان

4,900,000 

سولفوسالیسیلیک اسید بهار افشان

4,500,000 

کنترل کالیبراسیون لوپ میکروبشناسی (اوانزبلو) بهارافشان

4,900,000 

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون روزآزمون

کیت رنگ آمیزی گرم بهارافشان

7,500,000 

کیت رنگ آمیزی گرم روزآزمون

محلول لوگل بهارافشان

4,900,000 

محلول لوگل روزآزمون

محلول متیلن بلو روزآزمون

معرف KOH بهارافشان

4,900,000 

معرف MR-VP بهارافشان

7,500,000 

معرف ارلیخ بهار افشان

4,500,000