نمایش 1–16 از 124 نتیجه

نمایش 9 24 36

ACE Control Level 1 بایرکس

2,400,000 

ACE Control Level 2 بایرکس

2,400,000 

ADA Calibrator بایرکس

2,820,000 

ADA Control Level 1 بایرکس

2,040,000 

ADA Control Level 2 بایرکس

2,040,000 

Aldolase Calibrator بایرکس

700,000 

Aldolase Control Level 1 بایرکس

610,000 

Aldolase Control Level 2 بایرکس

550,000 

Ammonia Calibrator بایرکس

890,000 

Ammonia Control Level 1 بایرکس

690,000 

Ammonia Control Level 2 بایرکس

690,000 

ASO Calibrator بایرکس

1,370,000 

ASO Control بایرکس

1,120,000 

ASO LATEX بایرکس

2,250,000 

Bilirubin Calibrator بایرکس

300,000 

Bilirubin Control Level 1 بایرکس

300,000